Step + Pesas

6 videos

Trícep con Petrone

Tipo de clase: Lift
Equipo necesario: Step + Pesas
Duración: 30 minutos
Nivel: Intermedio

Trícep con Petrone | Lift
Trícep con Feri

Tipo de clase: Lift
Equipo necesario: Step + Pesas
Duración: 30 minutos
Nivel: Intermedio

Trícep con Feri | Lift
Lower Body + Abs con Petrone

Tipo de clase: Strong
Equipo necesario: Step + Pesas
Duración: 45 minutos
Nivel: Intermedio

Lower Body + Abs con Petrone | Strong
Trícep con Ra

Tipo de clase: Lift
Equipo necesario: Step + Pesas
Duración: 20 minutos
Nivel: Intermedio

Trícep con Ra | Lift
Pecho con Parches

Tipo de clase: Lift
Equipo necesario: Step + Pesas
Duración: 20 minutos
Nivel: Intermedio

Pecho con Parches | Lift
Lower Body con Feri

Tipo de clase: Strong
Equipo necesario: Step + Pesas
Duración: 45 minutos
Nivel: Intermedio

Lower Body con Feri | Strong