Step + Discos

3 videos

Pecho con Petrone

Tipo de clase: Lift
Equipo necesario: Step + Discos
Duración: 30 minutos
Nivel: Intermedio

Pecho con Petrone | Lift
Trícep con Lesser

Tipo de clase: Lift
Equipo necesario: Step + Discos
Duración: 30 minutos
Nivel: Principiante

Trícep con Lesser | Lift
Trícep con Karime

Tipo de clase: Lift
Equipo necesario: Step + Discos
Duración: 20 minutos
Nivel: Intermedio

Trícep con Karime | Lift