Montu

3 videos

Abs + Cardio con Montu

Tipo de clase: Strong
Equipo necesario: Sin equipo
Duración: 30 minutos
Nivel: Intermedio

Abs + Cardio con Montu | Strong
Full Body con Montu

Tipo de clase: Strong
Equipo necesario: Pesas
Duración: 45 minutos
Nivel: Intermedio

Full Body con Montu | Strong
Abs + Cardio con Montu

Tipo de clase: Strong
Equipo necesario: Sin equipo
Duración: 60 minutos
Nivel: Avanzado

Abs + Cardio con Montu | Strong